4 oblasti služeb

Vytápění

 • výstavba a rekonstrukce kotelen
 • využívání odpadního tepla
 • teplovzdušné vytápění
 • výměníkové stanice
 • rozvody vytápění (plyn, TUV, ÚT, vnější rozvody)
 • rekonstrukce a repase stávajících topných systémů
 • tepelné izolace
 • komíny, kouřovody
 • předizolované potrubní systémy

Rozvody médií

 • rozvody kapalin (pitná, odpadní, technologická voda, tuky, oleje apod.)
 • rozvody chemikálií (louhy, kyseliny, agresivní roztoky)
 • rozvody sypkých materiálů
 • rozvody chladících kapalin

Zdravotechnika

 • inženýrské sítě (voda, kanalizace)
 • odpady, sanitární technika
 • rozvody pitné vody, TUV, ÚT, vnitřní i venkovní
 • kanalizace vnitřní i venkovní
 • zařizovací předměty 

Vzduchotechnika

 • větrací systémy
 • výstavba a rekonstrukce vzduchotechnických rozvodů
 • teplovzdušné vytápění
 • odsávání
 • odvětrání